Jan Ersgården är en gammal släktgård med anor från 1600- talet. Den nuvarande mangårdsbyggnaden uppfördes 1839. I omgivningen finns utmärkta bär- och svampmarker, slingriga små skogsstigar för härliga promenader, lugna småvägar för sköna cykelturer, möjlighet till fiske och svalkande bad i skogssjöar samt mycket annat.

Huddunge är ett litet samhälle som ligger i en dalsänka. Här börjar Vretaån som sedan rinner ut i sjön Tämnaren. I byn finns en välsorterad lanthandel där man kan köpa det mesta. På sommaren, vid hembygdsgården serveras kaffe med gott hembakat bröd. Där finns också en trevlig hantverksbod.

Huddunge-trakten är rik på fornlämningar och historiska kulturminnesmärken. Här finns stenåldersboplatser, runsten, silvergruva, kalkbrott, kolbottnar, en säregen radby från 1840-talet och vid hembygsgården en gammal kyrkoruin. Alla sevärdheter ligger på behändigt gång- eller cykelavstånd från Jan Ersgården.